This job ad is also available in Polish.

Our offer to you

 • work on ambitious and interesting assignments 
 • opportunity to work in an international reputable law firm
 • gain new experience and expand your knowledge and professional development
 • a responsible position with a stable career path
 • salary bonus in the form of private health insurance

Your responsibilities and duties

 • ongoing support of lawyers’ work
 • keeping track of lawyer’s calendar, incl. court deadlines, administrative deadlines, official fees, meetings, hearings, appeals, etc. 
 • working with text (formatting, preparing lists of documents e.g. for DD projects, translations, etc.)
 • handling business trips, ordering tickets, making hotel reservations, etc. 
 • organising meetings, coordinating appointments 
 • setting up, organising, checking and updating client files
 • handling incoming and outgoing mail, ordering couriers 
 • contacts with suppliers, excluding contractual issues and negotiations 
 • maintaining and updating supplier and customer contact details 
 • day-to-day purchasing of office supplies, food and cleaning products, water, etc. for the office
 • supporting the Office Manager with administrative and organisational work 

Our expectations of you

 • strong communication skills, ability to work as part of a team
 • independence, creativity and initiative in carrying out entrusted tasks
 • ability to work under the pressure of time and the expectations of lawyers and the firm's clients
 • accuracy, involvement in work and willingness to develop professionally
 • very good knowledge of English (knowledge of German would be an additional asset)

 

We are looking forward to hearing from you!

Please send your CV to:
Teresa Szuba
Office Manager
TaylorWessing e|n|w|c E. Stobiecka Kancelaria prawna sp. k.
PL-00-640 Warszawa
ul. Mokotowska 1


Asystent /-ka 

Oferujemy

 • pracę przy ambitnych i ciekawych projektach
 • możliwość pracy w międzynarodowej, renomowanej kancelarii prawnej
 • zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia wiedzy oraz rozwoju zawodowego
 • odpowiedzialne stanowisko wraz ze stabilną ścieżką kariery
 • dodatek do wynagrodzenia w postaci prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Zakres obowiązków

 • bieżące wsparcie pracy prawników
 • zarządzanie kalendarzami prawników, pilnowanie terminów sądowych, administracyjnych, opłat urzędowych, spotkań, rozpraw, apelacji itp. 
 • praca z tekstem (formatowanie, przygotowywanie listy dokumentów np. do projektów due diligence, tłumaczenia, itp.)
 • organizowanie podróży służbowych, zamawianie biletów, dokonywanie rezerwacji hotelowych itp. 
 • organizowanie spotkań, koordynowanie terminów 
 • zakładanie, porządkowanie, sprawdzanie i aktualizowanie akt klientów
 • obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej, zamawianie kurierów 
 • kontakty z dostawcami, z wyłączeniem kwestii umownych i negocjacji 
 • utrzymywanie i aktualizacja danych kontaktowych dostawców i klientów 
 • zgłaszanie potrzeb na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości
 • wspieranie Office Managera w pracach administracyjnych i organizacyjnych

Umiejętności i niezbędne kwalifikacje

 • wysokie zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność, kreatywność i inicjatywa w zakresie realizacji powierzonych zadań
 • zdolność do pracy pod presją czasu i oczekiwań prawników oraz klientów kancelarii
 • dokładność, zaangażowanie w pracę i chęć rozwoju zawodowego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem)

 

Czekamy na zgłoszenia!

Prosimy o przesłanie CV do:
Teresa Szuba
Office Manager
TaylorWessing e|n|w|c E. Stobiecka Kancelaria prawna sp. k.
PL-00-640 Warszawa
ul. Mokotowska 1

Role details

Job type Legal assistant (f/m)
Office Warsaw
Salary Market rate
Apply now

Apply Now