17 April 2020

The European Commission encourages entrepreneurs to individually consult on antitrust matters

  • QUICK READ

On 8 April 2020, the European Commission published a document which sets out the policy on the application of EU competition law with regards to cooperation agreements concluded in connection with the COVID-19 crisis (Antitrust Temporary Framework), in order to meet entrepreneurs expectations.


Komisja Europejska zachęca przedsiębiorców do indywidualnych konsultacji zagadnień antymonopolowych

8 kwietnia br. Komisja Europejska wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom opublikowała dokument określający politykę stosowania unijnego prawa ochrony konkurencji w odniesieniu do porozumień kooperacyjnych zawieranych w związku z kryzysem COVID-19 (Antitrust Temporary Framework).

Proszę kliknąć tutaj, aby przeczytać cały artykuł w języku polskim.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Competition, EU & trade

Amendments to the Act on Competition and Consumer Protection in Poland

9 June 2023
Briefing

by Adrian Bielecki

Click here to find out more
Competition, EU & trade

Poland: The new Law on Franchising on the horizon

15 February 2023
Quick read

by Adrian Bielecki

Click here to find out more
Competition, EU & trade

Implementation of the Omnibus Directive. New rules in e-commerce industry.

Available in Polish

19 December 2022
Briefing

by Adrian Bielecki and Monika Gac

Click here to find out more