Author

Torsten Braner, LL.M.

Partner

Read More
Author

Torsten Braner, LL.M.

Partner

Read More

8 April 2020

Corporate "whistleblowers" gain EU protection

  • QUICK READ

This affects all companies with 50+ employees.

Recent scandals such as the Cambridge Analytica and LuxLeaks cases have made the European Union aware of the important role of whistleblowers. This paved the way for a directive on the protection of whistleblowers, the Whistleblower Directive, which entered into force on 16 December 2019 and which Member States have until 17 December 2021 to transpose into national law. This could be a game-changer for any business with at least fifty employees, according to an analysis by Taylor Wessing Budapest.

Read the whole press release in Hungarian below.


A Cambridge Analytica és a LuxLeaks ügyekhez hasonló közelmúltbeli botrányok ráébresztették az Európai Uniót a visszaélést bejelentő személyek fontos szerepére, ez hívta életre az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló irányelvet, az ún. whistleblower-direktívát, amely 2019. december 16-án lépett hatályba és amelyet a tagállamoknak 2021. december 17-ig kell átültetniük nemzeti jogukba. Ez komoly változást jelenthet minden legalább ötven munkavállalót foglalkoztató vállalkozás számára – derül ki a Taylor Wessing Budapest ügyvédi iroda elemzéséből.

A visszaélést bejelentő személyek számára jelenleg biztosított védelem a tagállamok szintjén széttagolt és ágazatonként is egyenetlen, ami a potenciális bejelentőket számos esetben visszatartja a bejelentések megtételétől. A bejelentő személyek hatékony védelme viszont közösségi érdek, hiszen a nem megfelelő szabályozás hátráltathatja az uniós jog érvényesítését. A Bizottság 2017-es tanulmányának becslése szerint a visszaélést bejelentő személyek védelmének hiánya következtében elvesztett lehetséges előnyök egyedül a közbeszerzés területén minden évben 5,8 milliárdtól 9,6 milliárd euróig terjedhetnek az EU egészére nézve.

A bejelentések megtételének elősegítése érdekében az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló irányelvet, az ún. whistleblower-direktívát, amely 2019. december 16-án lépett hatályba és amelyet a tagállamoknak 2021. december 17-ig kell átültetniük nemzeti jogukba. Az irányelv minimumszabályokat állapít meg a köz- és magánjogi szervezetek által elkövetett jogsértéseket bejelentő személyek védelme érdekében.

Jelenleg Magyarországon a közérdekű bejelentésre vonatkozó szabályokat a 2013. évi CLXV. törvény tartalmazza, amely csupán az állami és önkormányzati szerveket kötelezi a közérdekű bejelentés elintézésére, míg a foglalkoztatói szervezetek számára a visszaélés-bejelentési rendszer kialakítását csak lehetőségként szabályozza.

A legfontosabb változás a jelenlegi szabályozáshoz képest, hogy a legalább ötven munkavállalót foglalkoztató vállalkozás számára már nem csak lehetőség, de kötelesség lesz bejelentési csatorna működtetése.

Az irányelv egyik központi eleme a háromlépcsős jelentési rendszer, amely szerint a bejelentéseket három csatornán lehet megtenni. A bejelentéseket elsősorban az adott vállalkozás belső csatornáján keresztül kell megtenni. Abban az esetben, ha ilyen nem áll rendelkezésre vagy működése nem megfelelő, akkor a bejelentő közvetlenül az illetékes hatósághoz fordulhat, azaz egy külső csatornán teheti meg a bejelentését. A bejelentő végül nyilvánosságra is hozhatja a jogsértést, ha a belső és külső bejelentés ellenére a jogsértést nem orvosolták vagy, ha alapos oka van feltételezni, hogy a közérdeket közvetlen vagy nyilvánvaló módon veszély fenyegeti vagy visszafordíthatatlan kár kockázata áll fenn.

Kikre is vonatkozik?

A whistleblower-direktíva főleg azokat védi, akik közbeszerzések, pénzügyi szolgáltatások, pénzmosás és terrorizmus finanszírozása, termékek és szállítás biztonsága, környezetvédelem, nukleáris biztonság, élelmiszerbiztonság, közegészségügy, állategészségügy, fogyasztóvédelem, személyes adatok biztonsága az EU pénzügyi érdekeinek védelme, a közös piac szabályainak a megsértése valamint adóelkerülés témakörben rendelkeznek jogsértésre vonatkozó információval.

Hogyan védik a bejelentőket?

Az előbbiekben vázolt jelentési rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen, hogy a bejelentést tevő személyek megfelelő védelemben részesüljenek. Ezen védelem biztosítása érdekében az irányelv kimondja, hogy tilos a bejelentő személyekkel szemben bármilyen megtorlás, hátrányos jogkövetkezmény (például a munkabércsökkentés vagy a munkaviszony megszüntetése) alkalmazása. Szankciókkal számolhatnak azok a vállalkozások, amelyek mégis megtorlást alkalmaznak a bejelentés miatt vagy meghiúsítják azt.

„Minden érintett vállalkozás érdeke, hogy még az irányelv alkalmazása előtt létrehozzon egy működőképes visszaélést bejelentő rendszert, amelynek segítségével gyorsan és hatékonyan tud reagálni az esetleges jogsértésekre. A megfelelő belső jelentési rendszer elősegíti a belső jelentéstételt és a probléma elsőssorban vállalkozáson belüli kezelését a nyilvánosság bevonása nélkül. Ily módon elkerülhetők olyan következménykárok, mint a vállalkozás jó hírnevének a csorbulása, illetve erősíthető a bejelentő bizalma a belső jelentési csatorna hatékonyságában így megelőzve egy hatósághoz történő közvetlen bejelentést, amely adott esetben pénzbüntetéssel, ügyvezetők felelősségre vonásával járhat” – összegezte Braner Torsten, a Taylor Wessing Budapest irodavezető partnere.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Budapest

Legal and practical guide for people leaving Ukraine to Hungary

Available in Ukrainian | Update from 18 March 2022

18 March 2022
In-depth analysis

by Torsten Braner, LL.M. and János Kopasz, CIPP/E, CIPM

Click here to find out more
Employment, pensions & mobility

International Law at Work - April 2019

24 April 2019

by multiple authors

Click here to find out more
Employment, pensions & mobility

Changes to the number of annual overtime hours in Hungary

23 April 2019

by Torsten Braner, LL.M.

Click here to find out more