Author

Juultje van der Zanden

Senior Associate

Read More
Author

Juultje van der Zanden

Senior Associate

Read More

15 June 2021

Non-obligatory introduction through a probationary period clause

  • Quick read

An employer and employee may agree on a probationary period clause in the employment contract they enter into. The works council has the right to consent when setting, amending or withdrawing arrangements concerning appointment and dismissal policies, including a probationary period.

Juultje van der Zanden discusses probationary periods and the works council’s right of consent in this article for OR Rendement.

Read full article (in Dutch)


Vrijblijvend kennismaken met behulp van een proeftijdbeding 

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer een proeftijdbeding overeenkomen. De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van het aanstellings- en ontslagbeleid. De toepassing van de proeftijd is daar onderdeel van.

Voor het tijdschrift OR Rendement gaat Juultje van der Zanden in op het proeftijdbeding en het instemmingsrecht van de OR. 

Artikel in OR Rendement

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Ukraine

Legal and practical guide for people leaving Ukraine to the Netherlands

9 March 2022
Briefing

by Bart Hunnekens and Juultje van der Zanden

Click here to find out more
Employment, pensions & mobility

Q&A: vaccinations and testing in the workplace

Available in English and Dutch

3 May 2021

by multiple authors

Click here to find out more
Coronavirus

The Works Council Act during the coronavirus crisis – with time, a solution will be found!

10 July 2020
QUICK READ

by Juultje van der Zanden

Click here to find out more