Author

Markéta Cibulková, Ph.D.

Senior Associate

Read More
Author

Markéta Cibulková, Ph.D.

Senior Associate

Read More

19 August 2021

Fines of CZK 10 million for hidden agency employment

  • Quick read

On 2 August 2021, an amendment to the Czech Employment Act came into force. This new regulation also allows users, i.e. companies hiring workers through a contract on work or a service contract, to be fined for hidden agency employment. 

Hidden agency employment is a prohibited practice in which a legal entity without an employment agency licence assigns its employees to a third-party user to carry out dependent work, which is supervised and managed by the third-party user.

In other words, any outsourcing, service contracts or contracts on work should be subject to a detailed review to verify that they do not show signs of hidden agency employment.


Nejen za švarcsystém ale i za zastřené agenturní zaměstnání hrozí pokuta 10 miliónů korun

S účinností od 2.8.2021 se na první pohled nepatrně změnil zákon o zaměstnanosti. Tato drobná změna (spočívající v doplnění pouhých šesti slov) však může zaměstnavatelům způsobit nemalé problémy, a to včetně pokuty až do výše 10.000.000 Kč.

O jakou změnu jde a co vlastně zastřené zprostředkování zaměstnání znamená?

Zastřené zprostředkování zaměstnání (nebo také zastřené agenturní zaměstnání) je činnost společnosti spočívající v pronájmu pracovní síly jiné společnosti mimo režim agenturního zaměstnání (tj. bez licence agentury práce a mimo podmínky klasického vztahu agentura práce – agenturní zaměstnanec – uživatel). V praxi to většinou funguje tak, že se společnosti (pseudoagentury práce, tj. společnosti bez povolení k agenturními zaměstnání) tváří, že svým klientům poskytují např. IT, stavební či projektové služby, ale ve skutečnosti svým klientům dodávají IT inženýry nebo např. montážní pracovníky bez toho, aniž by za jejich práci přebírali odpovědnost a řídili je. Celý vztah mezi touto pseudoagenturou a klientem je pak obvykle zaštiťován např. smlouvou o dílo nebo smlouvou o poskytování služeb.

Dosud desetimilionové pokuty za zastřené agenturní zaměstnání hrozily jen pseudoagenturám práce a nikoliv příjemcům, tj. společnostem, co nějaké služby (ve skutečnosti často odborníky ale i manuální dělníky / pracovníky) poptávaly a využívaly. Od srpna ale hrozí desetimilionová pokuta i tzv. uživateli, tj. společnosti, co takové služby, respektive pracovní síly využívá a zastřené agenturní zaměstnání tak reálně umožní.

Důvody nové úpravy

Důvodem novely je zejména snaha o řádné nastavení pracovněprávních a agenturních vztahů jakož i zapojení uživatelů do odpovědnosti za to, že lidé, kteří u nich pracují, vykonávají tuto činnost dle platných právních předpisů. Náklady na kmenové zaměstnance v klasickém pracovním poměru nebo i agenturní zaměstnance jsou totiž oproti smlouvám o dílo nebo smlouvám o poskytován služeb, které jen zastírají skutečný pronájem pracovní síly, nepoměrně vyšší. Motivem a hlavním důvodem proč se zastřené agenturní zaměstnání tak rozšířilo, je nejen nedostatek pracovních sil, ale i administrativní a finanční výhodnost pro prakticky všechny strany vztahu (jedná se vlastně o takový švarcsystém přes právnickou osobu).

Důkazem, že inspektoráty práce zastřené agenturní zaměstnání kontrolují a sankcionují, je souhrnná roční zpráva o výsledcích kontrolních akcí, ze které vyplývá, že v roce 2020 byly za přestupek zastřeného zprostředkování zaměstnání uloženy pokuty v celkové výši 36.277.000 Kč .

Jak se vyhnout riziku pokuty

Dodavatelské smlouvy a outsorcingové vztahy by tak měly být důkladně prověřeny a v případě potřeby pak následně nastaveny nebo upraveny tak, aby se riziko zastřeného agenturního zaměstnání eliminovalo nebo alespoň minimalizovalo. 

V případě jakýkoliv dotazů je vám vždy k dispozici náš pracovněprávní tým.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Work-life balance since the Labour Code amendment or What are the rights of employees caring for children?

15 February 2024
Briefing

by multiple authors

Click here to find out more
Employment, pensions & mobility

Work from home (remote work) in line with the Labour Code amendment

12 December 2023
Briefing

by Markéta Cibulková, Ph.D.

Click here to find out more
Employment, pensions & mobility

Do you have employees from Ukraine?

Are you sure you will be able to employ them after 31 March 2023?

13 March 2023
Briefing

by Markéta Cibulková, Ph.D.

Click here to find out more