1 March 2023

Artificial Intelligence Training and Copyright

  • Quick read

This article is also available in Czech.

Media attention in recent weeks has focused on new Artificial Intelligence (AI) tools that can generate all kinds of text, images or even music with highly impressive results. Such systems function based on machine learning, which mines data freely available on the internet, including works protected by copyright. The right holders concerned are increasingly uneasy about this, especially as such tools can create content very similar to existing, copyrighted works. The first lawsuits charging that such data mining constitutes unauthorized use are already in front of US courts.

What does Czech legislation say?

As of this year an amendment to the Czech Copyright Act has established a statutory licence for the reproduction of works consisting in an automated analysis of text or data, which applies in similar form throughout the EU based on the DSM directive. As a result, most AI machine learning practices now constitute legitimate use, without the need to enter into licensing agreements with rightholders, even for commercial purposes.

However, for works made publicly available online, rightholders can restrict such use of their work by machine-readable means. If you want to keep Artificial Intelligence from learning at the expense of your intellectual property, we recommend you include appropriate metadata into the works.

Do you have any further questions about Artificial Intelligence?

Contact the IP/IT team at Taylor Wessing Czech Republic today!


Umělá inteligence, data mining a autorské právo

V posledních týdnech je nejen mediální pozornost zaměřena na nově dostupné nástroje využívající umělou inteligenci (AI), které dokážou s velmi přesvědčivými výsledky generovat nejrůznější texty, grafiku nebo třeba hudbu. Fungování těchto systémů je založeno na strojovém učení, pro které často bývají používána data volně dostupná na internetu, včetně autorskoprávně chráněných děl. To se však stále více setkává s nevolí příslušných nositelů práv, mimo jiné z důvodu, že tyto nástroje umožňují vytvářet i obsah velmi podobný existujícím autorským dílům. Například v USA se již u soudů nachází první žaloby, které takový data mining napadají jako neoprávněné užití.

Co ale říká právní úprava v České republice?

Novela autorského zákona zakotvila od letošního roku zákonnou licenci k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat, která v obdobné podobě platí na základě DSM směrnice v celé EU. Většina postupů, které strojové učení AI využívá, v důsledku toho představuje oprávněné užití bez nutnosti uzavírat licenční smlouvy s nositeli práv, a to i pro komerční účely.

Nositel práv si však může takové užití svého díla vyhradit, a to strojově čitelnými prostředky, pokud je zpřístupněno online. Pokud si tedy přejete omezit možnost užívání vašich děl pro trénink umělé inteligence, doporučujeme je doplnit za tímto účelem o vhodná metadata.

Zajímají vás další otázky ohledně umělé inteligence?

Neváhejte se obrátit na IP/IT tým Taylor Wessing Česká republika, který je rád zodpoví!

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Employment, pensions & mobility

Employee copyright

Available in Czech

15 November 2021
Briefing

by Pavel Juřička, LL.M.

Click here to find out more