Contact

prof. Konrad Kohutek, Ph.D. habil.

Of Counsel

Read More
Contact

prof. Konrad Kohutek, Ph.D. habil.

Of Counsel

Read More

6 July 2021

Dr hab. Konrad Kohutek attained the title of professor of legal sciences

Our long-standing of-counsel, Dr. hab. Konrad Kohutek from our Warsaw office attained the title of professor of legal sciences.

Prof. Kohutek has been with Taylor Wessing since 2016. He is a member of the Competition, EU & Trade team. He specialises in public commercial law and has comprehensive expertise in antitrust law and regulatory issues.

Prof. Kohutek's scientific and didactic achievements undoubtedly merit the academic title awarded to him. We are always proud to highlight our cooperation with Prof. Kohutek who has repeatedly supported our clients with his unique expertise in relation to their complex cases and legal issues.

dr Ewelina Stobiecka | Managing Partner of Taylor Wessing Poland

Prof. Kohutek is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow, as well as of the School of German Law and the School of American Law of that university. He is also a scholarship holder of the Ministry of National Education at the University of Salzburg and of the Alexander Humboldt Foundation at the University of Heidelberg. Currently he is the Head of the Public Economic Law Department at the Faculty of Law, Administration and International Relations of the Andrzej Frycz Modrzejewski Academy in Krakow.


Dr hab. Konrad Kohutek, of counsel kancelarii Taylor Wessing w Polsce otrzymał tytuł profesora nauk prawnych

Warszawskie biuro kancelarii Taylor Wessing informuje, iż wieloletni of counsel kancelarii, dr hab. Konrad Kohutek otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. 

Prof. Kohutek związany jest z kancelarią Taylor Wessing od 2016 r. Jest członkiem zespołu unijnego i krajowego prawa ochrony konkurencji. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, a także posiada wszechstronną ekspertyzę z zakresu prawa antymonopolowego oraz zagadnień regulacyjnych.

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne prof. Kohutka bez wątpienia zasługują na przyznany tytuł naukowy. Zawsze z dumą podkreślamy naszą współpracę z prof. Kohutkiem, który swoją unikatową ekspertyzą wielokrotnie wspierał naszych Klientów w odniesieniu do ich złożonych spraw i kompleksowych zagadnień prawnych.

dr Ewelina Stobiecka | partner zarządzająca kancelarią Taylor Wessing w Polsce

Prof. Kohutek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Szkoły Prawa Niemieckiego i Szkoły Prawa Amerykańskiego tego uniwersytetu. Jest również stypendystą Ministerstwa Edukacji Narodowegj na Uniwerystecie w Salzburgu oraz Fundacji im. Aleksandra Humboldta na Uniwersytecie w Heidelbergu. Aktualnie piastuje stanowisko kierownika Katedry Prawa Publicznego Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Krakowie. 

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe