Contacts

Zbigniew Korba

Partner

Read More

Michał Kulig

Counsel

Read More

Jan Adamus

Counsel

Read More
Contacts

Zbigniew Korba

Partner

Read More

Michał Kulig

Counsel

Read More

Jan Adamus

Counsel

Read More

1 December 2023

Taylor Wessing advised Da Gama ASI on investment in Ready Bathroom

This press release is also available in Polish.

Taylor Wessing advised Da Gama ASI, a fund managed by Vinci S.A., on its investment in Ready Bathroom.

The transaction was led by Partner Zbigniew Korba with the support of a team including Counsel Michal Kulig and Counsel Jan Adamus.

"We are very pleased to have assisted the Polish fund Da Gama ASI in its investment in a dynamically growing company conquering new foreign markets," said Zbigniew Korba, Partner and Head of the Banking and Finance team in Poland.

Ready Bathroom is Poland's largest manufacturer of prefabricated bathroom modules used in residential and commercial construction.

Vinci S.A. is a subsidiary of Bank Gospodarstwa Krajowego. The Da Gama ASI Fund finances the international development processes of Polish entrepreneurs. Vinci S.A. manages two other funds: HiTech ASI, which provides capital to technology companies at various stages of development, and IQ ASI, which invests in early-stage research and development projects.

We would like to thank the client for his trust and all the parties involved for the fruitful cooperation.


Taylor Wessing doradzał przy inwestycji funduszu Da Gama ASI w spółkę Ready Bathroom

Taylor Wessing doradzał funduszowi Da Gama ASI, zarządzanemu przez Vinci S.A., przy inwestycji w spółkę Ready Bathroom.

Transakcja została poprowadzona przez Partnera Zbigniewa Korbę ze wsparciem zespołu w skład którego wchodzili m.in. Counsel Michał Kulig oraz Counsel Jan Adamus.

Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy wspierać polski fundusz Da Gama ASI przy inwestycji w dynamicznie rozwijającą się spółkę podbijającą kolejne rynki zagraniczne” – stwierdził Zbigniew Korba, Partner i Szef zespołu Bankowości i finansów w Polsce.

Ready Bathroom to największy polski producent prefabrykowanych modułów łazienkowych wykorzystywanych w budownictwie mieszkalnym i komercyjnym.

Vinci S.A. to spółka zależna Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz Da Gama ASI, finansuje procesy międzynarodowego rozwoju polskich przedsiębiorców. Spółka zarządza jeszcze dwoma funduszami: HiTech ASI, który dostarcza kapitał spółkom technologicznym na różnych poziomach rozwoju, oraz IQ ASI, inwestujący na wczesnych etapach rozwoju w projekty o charakterze badawczo-naukowym.

Klientowi dziękujemy za zaufanie, a wszystkim zaangażowanym stronom dziękujemy za owocną współpracę.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Taylor Wessing advised MLP Group S.A. on EUR 41 million bond issue

12 April 2024

by multiple authors

Click here to find out more

Taylor Wessing advised Avestus Real Estate on the refinancing of an office building in Łódź

7 February 2024

by Michał Kulig

Click here to find out more
Banking & finance

Taylor Wessing advised on leveraged buyout financing in Adex Cosmetics & Pharma

26 January 2024

by multiple authors

Click here to find out more